2020 balandžio 6 d.

Patyrę ir aukštos kvalifikacijos dėstytojai

EUROPOS KALBŲ CENTRAS - KUO ARČIAU TOBULUMO!

EUROPEAN LANGUAGE CENTRE - AS CLOSE AS POSSIBLE TO PERFECTION!

EUROPOS KALBŲ CENTRO dėstytojai yra profesionalūs, komunikabilūs bei patyrę specialistai, puikūs kalbos ir savo darbo srities žinovai.

EUROPOS KALBŲ CENTRO dėstytojai – aikštos kvalifikacijos filologai, turintys ilgalaikę darbo patirtį užsienio kalbų dėstymo srityje. Mūsų dėstytojai ne tik profesionaliai pateiks Jums kalbos teoriją, bet ir pavers mokymosi procesą įdomiu, smagiu procesu, kurio metu Jūs lankysite paskaitas, mokysitės pasirinktos kalbos, bendrausite, gvildensite naujas, įdomias, aktualias ir pageidaujant Jums rūpimas ir svarbias temas ar kasdieniškas situacijas.

EUROPOS KALBŲ CENTRO dėstytojai savo kvalifikaciją nuolat kelia ir kalbinius įgūdžius tobulina užsienyje. Dėstytojų kvalifikacija, metodikos, didaktikos, pedagogikos bei andrologijos žinios yra nuolat atnaujinamos vidinių bei išorinių mokymų metu. Daugelis mūsų dėstytojų stažavosi kalbų mokyklose ir universitetuose Anglijoje, Airijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje.

Užsienio kalbas mūsų centre dėsto dėstytojai lietuviai ir dėstytojai užsieniečiai, kuriems dėstomoji kalba yra gimtoji. Mokymosi proceso metu EUROPOS KALBŲ CENTRO dėstytojai suteiks Jums puikias užsienio kalbos mokymo paslaugas bei visapusišką pagalbą.

EUROPOS KALBŲ CENTRO dėstytojai dirba taikydami tik šiuolaikinius mokymo metodus, o kalbos kursus optimaliausiai pritaiko besimokančiųjų poreikiams.

EUROPOS KALBŲ CENTRO organizuojamose vaikų ir paauglių vasaros stovyklose ir vasaros mokyklėlėse dirbantys dėstytojai yra prityrę ir gabūs pedagogai, mokantys sudominti, motyvuoti, aktyvinti, ir skatinti vaikų ir paauglių užsienio kalbos mokymąsi ir domėjimąsi įvairiomis temomis, šiuolaikiniu pasauliu, dienos aktualijomis.