2020 balandžio 6 d.

Paslaugos

Vertimas raštu iš užsienio kalbų ir į užsienio kalbas.

 • Redagavimas neretai pasitaiko tokių tekstų, kurių net ir tiksliai atliktas vertimas nėra pakankamas. Ypatingai aukšti reikalavimai yra keliami tekstams ir medžiagai, kurią ruošiamasi publikuoti laikraščiuose, žurnaluose, televizijoje ar naudoti kitose masinio informavimo priemonėse. Tokiais atvejais yra reikalingas tokio kalbos specialisto redagavimas, kuriam ta kalba ne tik kad yra gimtoji, bet redaktorius yra dar ir tos kalbos specialistas. EUROPOS KALBŲ CENTRAS teikia lietuvių, anglų, vokiečių, prancūzų, italų, ispanų, rusų, lenkų, latvių ir kitų kalbų redagavimo paslaugas. Redaguojame, maketuojame ir spausdiname įvairias naudojimosi instrukcijas bei brošiūras.
 • Pagal galimybę tekstus redaguoja redaktorius, kuriam ta kalba yra gimtoji.
 • Lokalizacija – vertimas yra pritaikomas konkretaus regiono kalbinei ir kultūrinei terpei. Šiam tikslui pasiekti yra atliekame išsamų lokalizacijos galimybių įvertinimą, naudojame specialią programinę įrangą ir vertimo atminties programas, kurios leidžia atlikti aukštos kokybės vertimą, sutaupyti laiką bei sumažinti išlaidas. Lokalizacijos procese dalyvauja programuotojų, maketuotojų, vertėjų bei redaktorių sėkmingai dirbanti komanda.
 • Maketavimas - mūsų vertėjai stengiasi išlaikyti kiek įmanoma teksto išsidėstymą panašų į dokumento originalą – perkeliant paveikslėlius, lenteles, parenkant šriftą. Tačiau kartais, kai teksto išsidėstymas yra pakankamai sudėtingas ir turi grafikos elementų, todėl gali prireikti profesionalaus maketuotojo pagalbos. Tai ypač aktualu adaptuojant marketingo literatūrą vietinėms rinkoms, kai norima išlaikyti identišką stilių. Tokiu atveju jums padės EUROPOS KALBŲ CENTRO maketuotojai - dokumentas bus profesionaliai sumaketuotas ir paruoštas elektroniniam platinimui arba spaudai. Ruošiame maketus spaudos darbams. Maketuojame skrajutes, katalogus, plakatus ir t.t.
 • Reziumavimas tai pokalbio apibendrinimas išryškinant pagrindinę idėją ir kalbėtojo santykį su ja. šis stilius labiausiai tinka užsitęsusiems pokalbiams baigti. Toks apibendrinimas padeda sujungti įvairius pokalbio elementus į vieną idėją. Kartu klausovas įsitikina, kad teisingai suprato informaciją, o kalbėtojas pajunta, ar pavyko jam tiksliai perteikti savo mintis. Reziumavimas ypač efektyvus aptariant įvairias nuomones reguliuojant konfliktus, aiškinat pretenzijas ir kt. Jis plačiai taikomas posėdžiuose ir pasitarimuose.

 • Transkripcija iš garso takelio. Tai kalbos garsų tikslus užrašymas, kuomet girdimi garsai yra pateikiant tekstiniame rašytiniame variante. Originalus tekstas iš garso ar video takelio yra pateikiamas toks, koks jis yra girdimas. Klientui pageidaujant tekstą galime redaguoti.

Verčiame:

 • kompiuterinių technologijų,
 • švietimo,
 • technines instrukcijas,
 • mokslinius darbus,
 • teisinius, medicininius bei ekonominius tekstus,
 • biologinius, informatikos tekstus
 • mokslinę literatūrą
 • draudimo polisus
 • įvairias sutartis
 • buhalterinės apskaitos dokumentus,
 • įstatymus,
 • oficialius dokumentus,
 • grožinius tekstus,
 • transporto,
 • energetikos,
 • žemės ūkio,
 • finansinius,
 • ekonominius,
 • aplinkosaugos,
 • socialinės apsaugos,
 • reklamos,
 • Europos Sąjungos dokumentus,
 • kino filmų ir
 • ir kt. tekstus,
 • brėžinių vertimas naudojant Auto Cad Mechanical programą.

Vertimas žodžiu iš užsienio kalbų ir į užsienio kalbas.

Vertimas žodžiu – tai tikslus minties, išreikštos viena kalba, perteikimas kita. Skirtingai nuo vertėjo raštu, vertėjas žodžiu iš karto verčia sakomą tekstą, beveik neturėdamas galimybės pasitaisyti. Verčiant žodžiu privalu išlaikyti teksto perteikimo stilių. Profesionalus vertėjas turi ne tik remtis kalbos ir vertimo žiniomis, bet verčiant pritaikyti bendro išsilavinimo žinias ar net kaupti žinias iš įvairių sričių – politikos, sporto, verslo ir pan.

 • verčiame įvairiuose renginiuose, konferencijose, pas notarą
 • mūsų vertėjas gali vykti su Jumis į užsienį
 • verčiame telefoninius pokalbius
 • padedame pasitinkant užsienio svečią, jį palydint ir apgyvendinant.
 • padedame bendrauti su užsienio svečiais dalykiniuose susitikimuose ir pramogaujant
 • garsinio teksto šifravimas ir vertimas
 • galime versti trumpąsias mobiliojo telefono žinutes
 • verčiame pokalbius internetiniuose portaluose, kai kalbama tiesiogiai

Jei Jums reikės vertimo žodžiu – apie tai praneškite mums telefonu ar elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš savaitę.

Verčiant žodžiu galimi du pagrindiniai vertimo būdai:

 • Nuoseklusis vertimas: vertėjas yra šalia kalbančiojo, klauso ir kalbančiajam darant kalboje pauzes, vertėjas verčia visą jo kalbą (dažnai naudodamasis užrašais). Šis būdas naudojamas susitikimuose: vizitų, dalykinių pietų metu ir pan., reikalauja labai geros ilgalaikės atminties, puikių kalbinių įgūdžių.

 

 • Sinchroninis vertimas: verčiama iš kabinos, kurioje paprastai dirba du vertėjai ir keičiasi kas 20 min. Kai kalbėtojas šneka, vertėjas, sėdėdamas specialioje kabinoje, klausosi jo per ausines ir tuo pačiu metu verčia į mikrofoną visą kalbėtojo tekstą. Šis vertimo būdas reikalauja ypatingai gerų kalbinių įgūdžių, labai geros trumpalaikės atminties, geros klausos.

Kitos paslaugos

 • tekstų surinkimas, maketavimas ir spausdinimas
 • garso ir vaizdo laikmenų šifravimas ir vertimas
 • korektūros skaitymas
 • spalvotas / nespalvotas kopijavimas
 • fakso išsiuntimas / priėmimas
 • Teksto įgarsinimas įvairiomis kalbomis

Konsultavimas

 • konsultuojame įvairiais lingvistiniais klausimais.
 • produktų pavadinimų užsienio kalbomis kūrimo klausimais.
 • konsultuojame kuriant reklamą užsienio kalba.
 • informacijos užsienio rinkose paieška ir apibendrinimas.
 • informacijos paieška užsienio šalių interneto tinklalapiuose.